Sahabat dan Mbah Setan

 kisah Sahabat dan Mbah setan
Suatu subuh Sahabat Muawiah merasa ada yang membangunkan
 untuk solat subuh setelah mata beliau terbuka ternyata yang banguinin
adalah mbah setan , dengan kecerdasan beliau langsung bertanya .
 " kenapa mbah banguni saya untuk solat subuh , bukannya kamu itu
 syetan si penggoda "  .
" iya saya syetan penggoda " jawab mabah syetan
 " lalu kenapa  ? " tanya saidina muawiyah  lagi .
Setan menjawab
 " Begiini suatu subuh peranah kamu telat solat subuh sebab kesiangan ,
dan kamu ber-istigfar meminta Ampun sungguh-sungguh  kepada khalik
 mu sehingga , istigfar mu itu lebih baik dari solat mu . maka dari itu saya
 bangunin kamu agar ndak telat dan istigfar lagi " jelas mbah setan..

selesai .. kisah islaminya yang pada intinya meskipun setan menyuruh
kepada kebaikan tapi tetap endingnya adalah menjerumuskan